Dune Mesihi Epub Þ Paperback

Dune Mesihi Epub Þ Paperback

Dune Mesihi (Dune Serisi, #2) [PDF / Epub] ✑ Dune Mesihi (Dune Serisi, #2) ☄ Frank Herbert – Capitalsoftworks.co.uk mparatorluk Takvimine g re y l 10.206 Paul Atreides, Fremenlerin M eddib i, binlerce gezegene h kmeden Bilinen Evren in imparatoru, Fremenlerinin giri ti i kutsal sava n, cihad n tart mas z galibi hal mparatorluk Takvimine g re y l Paul Atreides, Fremenlerin M eddib i, binlerce gezegene h kmeden Bilinen Evren in imparatoru, Fremenlerinin giri ti i kutsal sava n, cihad n tart mas z galibi haline gelmi ti Bir zamanlar l n derinliklerine ka an k k bir soyluyken, imdi l lemez dinsel g ce sahip bir mesih ve gelecek g r ne sahip bir k hin ya da binlerce gezegendeki milyonlarca insan n l m yle sonu lanan cihad n eli kanl , zalim h k mdar yd Oysa onun tek istedi i evrene yay lm insanlara daha fazla zarar vermeden, bunca karma an n ortas nda kendi yolunu bulmak ve huzur i inde ya amakt Yine de de i meyen ger ekler vard ve binlerce y ld r s r p giden Atreides laneti h l varl n hissettiriyordu G ce sahip olma duygusunun etraf nda girdaplanarak geli en entrikalar, sava lar ve ihanetlerin aras nda Dune tarihinin sayfalar a lmay s rd r yor Kabalc Yay nevi Dune tarihinin klasik serisini, Frank Herbert in milyonlarca satan ola an st destan n bir kez daha dilimize evirdi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *