Paperback è Sefiller PDF Þ

Paperback è Sefiller PDF Þ


Sefiller [Download] ✤ Sefiller By Victor Hugo – Capitalsoftworks.co.uk htiya lar ok fazlala an insanlar kendi z kaynaklar n s n rlar n zorlamaya itilir ve yollar na kan herhangi bir savunmas z ki iden bile irkilir ve cretler, yiyecek ve s , cesaret ve iyi niyet hepsi sah htiya lar ok fazlala an insanlar kendi z kaynaklar n s n rlar n zorlamaya itilir ve yollar na kan herhangi bir savunmas z ki iden bile irkilir ve cretler, yiyecek ve s , cesaret ve iyi niyet hepsi sahip olamad klar eylerdir Bu karanl k i erisinde erkek, kad n ve ocu un zay fl n ele ge irir ve onlar utan verici i lere zorlar Art k hi bir deh et veya korku d lanmaz mitsizlik, sadece d rt duvar n adili i ve basitli i ile s n rlanm t r hepsi k t l k ve su a y nelir Hepsi sefille mi , bozulmu birer k t ve pislik gibi g z k r Fakat o denli al alm ki ilerin de daha fazla al alamayaca bir izgi vard r ve bu d n m noktas nda, d d nya adeta yutar bu zavall , tahilsiz, kimliksiz insanlar Onlar Sefiller dir toplumdan d lananlar, yeralt k pekleriVictor Hugo.

 • Paperback
 • 480 pages
 • Sefiller
 • Victor Hugo
 • Turkish
 • 10 September 2018

About the Author: Victor Hugo

Victor Hugo, in full Victor Marie Hugo, poet, playwrighter, novelist, dramatist, essayist, visual artist, statesman, human rights campaigner, and perhaps the most influential exponent of the Romantic movement in France, who was the most important of the French Romantic writers Though regarded in France as one of that country s greatest poets, he is better known abroad for such novels as Notre Dame de Paris and Les Mis rables .10 thoughts on “Sefiller

 1. Oguzcan Yesilyaprak Oguzcan Yesilyaprak says:

  Victor Hugo nun okdu um tek kitab olan Sefiller Les Miserables ilk olarak1862 y l nda yay nlanm , b y k be eni kazanm , pek ok dile evrilerek d nya klasikleri aras na girmi tir Genel olarak Jean Valjean hikayesini konu olan ve Fransa da D kasabas nda ge en roman bizi Paris yeralt d nyas n n derinliklerine g t r yor, iyilik ve k t l k aras ndaki bir sava a sokuyor.

 2. Elif Elif says:

  Klasiklerden pek okumasam da bu kitap ok g zeldi Ba larda pek olay yoktu, sonlara do ru olan ko u turmalar insan kitaba ba l yor.

 3. Nur Hilal Nur Hilal says:

  It s in my favourite books list

 4. Özlem Özlem says:

  S navdan nceki son g ne b rakt mdan birazc k motor takm gibi okudum ama yine de oook g zeldi Umar m k sa zamanda 5 ciltlik orijinal versiyonu okurum.

 5. Funda Koca Funda Koca says:

  Kesinlikle tekrar okumam gereken bir kitap Hatta hayat m boyunca birka defa daha Her seferinde ok farkl deneyimler ya at yor

 6. Süheyla Süheyla says:

  It s been a long time that I read this book I remmember reading it without having a breath At that time I liked Les Miserables very much Good Story.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 thoughts on “Sefiller

 1. Oguzcan Yesilyaprak Oguzcan Yesilyaprak says:

  Victor Hugo nun okdu um tek kitab olan Sefiller Les Miserables ilk olarak1862 y l nda yay nlanm , b y k be eni kazanm , pek ok dile evrilerek d nya klasikleri aras na girmi tir Genel olarak Jean Valjean hikayesini konu olan ve Fransa da D kasabas nda ge en roman bizi Paris yeralt d nyas n n derinliklerine g t r yor, iyilik ve k t l k aras ndaki bir sava a sokuyor.

 2. Elif Elif says:

  Klasiklerden pek okumasam da bu kitap ok g zeldi Ba larda pek olay yoktu, sonlara do ru olan ko u turmalar insan kitaba ba l yor.

 3. Nur Hilal Nur Hilal says:

  It s in my favourite books list

 4. Özlem Özlem says:

  S navdan nceki son g ne b rakt mdan birazc k motor takm gibi okudum ama yine de oook g zeldi Umar m k sa zamanda 5 ciltlik orijinal versiyonu okurum.

 5. Funda Koca Funda Koca says:

  Kesinlikle tekrar okumam gereken bir kitap Hatta hayat m boyunca birka defa daha Her seferinde ok farkl deneyimler ya at yor

 6. Süheyla Süheyla says:

  It s been a long time that I read this book I remmember reading it without having a breath At that time I liked Les Miserables very much Good Story.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *