გადაფრენა მადათოვზე


10 thoughts on “გადაფრენა მადათოვზე და უკან

 1. Ibrahim Ibrahim says:

  Dato Tura vilinin Cins d vr n n u aqlar kitab ndan sonra a da g rc d biyyat na b y k mara m yaranm d Aka Mor iladzenin bu s rini d el ona g r oxudum Lakin g zl ntil rim laz mi s viyy d do rulmad s rin ox xaotik slubu var lk s hif l r mumiyy tl yax anla lm r M nc , yaz z n Haruki Murakami v ya Viktor Pelevin ox atmaq ist yib, ancaq daha ba a d bilm yib ki, s jeti hiss hiss bir birin paralel formaya g tirm k, onu z nd m ntiqi istiqam ti ks etdir n t hkiy d n m hrum etm k, he d yax n tic y g tirib xarmaya bil r Raz la m ki, s rin unikall var z d hadis l rin Tiflis kimi biz yax n co rafi m kanda c r yan etm si ist r ist m z az rbaycanl oxucu n maraql g lir, amma yen d t krarlamaq ist rdim ki, g zl ntil rim y ks k idi lav olaraq da, eynicinsli m nasib tl rin Hafo Hafiz obraz il identikl dirilm si v ifrat d r c d t svir edilm si m yy n s tiralt m nalara v naxo lu a g tirib xar b Bundan da ox rh verm y c m, ancaq ki oxumaq ist y nl r bir ne d f d nm yi m sl h t g r rdim

 2. ნინო კერესელიძე ნინო კერესელიძე says:

  , , , , , , .

 3. Dato Kvaratskhelia Dato Kvaratskhelia says:

  fan fiction , 19 , , 3

 4. ნინო ქერდიყოშვილი ნინო ქერდიყოშვილი says:

  , .

 5. Lacivard Mammadova Lacivard Mammadova says:

  Normal yr ndiyim yegan ey Knut Hamsunun vaxt il Tiflisd olma oldu.Bel kitab sanki Seymur Baycan, Qan Turalla yaz l b s hb t kitab n yaz dilind n gedir Bu baya l q, gic gic m vzular hardan tap l r ax He n Detektivlik kimi d n s atmad Yolda olsaz vaxt ld rm k n oxumaq olar, ox d nm d n.

 6. Beka Sukhitashvili Beka Sukhitashvili says:

  .

 7. Guga Nemstsveridze Guga Nemstsveridze says:

  5

 8. მარიამ ბუცხრიკიძე მარიამ ბუცხრიკიძე says:

  5

 9. Gia Jgarkava Gia Jgarkava says:

  , , , , .

 10. Torsten Torsten says:

  , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 thoughts on “გადაფრენა მადათოვზე და უკან

 1. Ibrahim Ibrahim says:

  Dato Tura vilinin Cins d vr n n u aqlar kitab ndan sonra a da g rc d biyyat na b y k mara m yaranm d Aka Mor iladzenin bu s rini d el ona g r oxudum Lakin g zl ntil rim laz mi s viyy d do rulmad s rin ox xaotik slubu var lk s hif l r mumiyy tl yax anla lm r M nc , yaz z n Haruki Murakami v ya Viktor Pelevin ox atmaq ist yib, ancaq daha ba a d bilm yib ki, s jeti hiss hiss bir birin paralel formaya g tirm k, onu z nd m ntiqi istiqam ti ks etdir n t hkiy d n m hrum etm k, he d yax n tic y g tirib xarmaya bil r Raz la m ki, s rin unikall var z d hadis l rin Tiflis kimi biz yax n co rafi m kanda c r yan etm si ist r ist m z az rbaycanl oxucu n maraql g lir, amma yen d t krarlamaq ist rdim ki, g zl ntil rim y ks k idi lav olaraq da, eynicinsli m nasib tl rin Hafo Hafiz obraz il identikl dirilm si v ifrat d r c d t svir edilm si m yy n s tiralt m nalara v naxo lu a g tirib xar b Bundan da ox rh verm y c m, ancaq ki oxumaq ist y nl r bir ne d f d nm yi m sl h t g r rdim

 2. ნინო კერესელიძე ნინო კერესელიძე says:

  , , , , , , .

 3. Dato Kvaratskhelia Dato Kvaratskhelia says:

  fan fiction , 19 , , 3

 4. ნინო ქერდიყოშვილი ნინო ქერდიყოშვილი says:

  , .

 5. Lacivard Mammadova Lacivard Mammadova says:

  Normal yr ndiyim yegan ey Knut Hamsunun vaxt il Tiflisd olma oldu.Bel kitab sanki Seymur Baycan, Qan Turalla yaz l b s hb t kitab n yaz dilind n gedir Bu baya l q, gic gic m vzular hardan tap l r ax He n Detektivlik kimi d n s atmad Yolda olsaz vaxt ld rm k n oxumaq olar, ox d nm d n.

 6. Beka Sukhitashvili Beka Sukhitashvili says:

  .

 7. Guga Nemstsveridze Guga Nemstsveridze says:

  5

 8. მარიამ ბუცხრიკიძე მარიამ ბუცხრიკიძე says:

  5

 9. Gia Jgarkava Gia Jgarkava says:

  , , , , .

 10. Torsten Torsten says:

  , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *