Başka Dillerin Şarkısı Kindle ☆ Başka Dillerin

Başka Dillerin Şarkısı Kindle ☆ Başka Dillerin

Başka Dillerin Şarkısı [Reading] ➿ Başka Dillerin Şarkısı By Karin Karakaşlı – Capitalsoftworks.co.uk Mektubunu okumak, kent klar n n pe imiz s ra sularda d ne d ne ldad d n vapuruna k smet oldu Yine korkular m bo a inanc m , umudumu hakl kararak geldin im s nd , ayaz m dindi, i ek kokular m sa t m be Mektubunu okumak, kent klar n n pe imiz s ra sularda d ne d ne ldad d n vapuruna k smet oldu Yine Başka Dillerin MOBI :Þ korkular m bo a inanc m , umudumu hakl kararak geldin im s nd , ayaz m dindi, i ek kokular m sa t m beni i ine eken burna Ferah bir koku vard senin zerinde de Sanki imenler vard , usul usul bir dere Ak am ay vard sanki, c rc rb cekleri, ah ap kokusu, kul be, d ek, sen, ben Denizk z olsam sa lar m n a na seni takar, derinlikler boyu pe im s ra s r klerdim Hi bir ada seni b rakabilece im bir yer gibi g r nmezdi g z me Sen de ta n topra n , yuvan ben bellerdin Denizk z de ildim Vapurdan yine yaln z indimKarin Karaka l ,de Ya ar Nabi Nay r d l n kazanan ilk kitab Ba ka Dillerin ark s yla bir dilde yaz lan ama b t n dilleri kucaklayan s ms cak yk ler anlat yor bize stanbul a, ya amaya ve stanbul u ya amaya dair.


About the Author: Karin Karakaşlı

Karin Karaka l de stanbul da do du Sankt Georg Avusturya Lisesi ni ve Bo azi i niversitesi Yabanc Diller Y ksek Başka Dillerin MOBI :Þ Okulu M tercim Terc manl k B l m n bitirdi G nl k ya amdan s zd o u h z nl yk leri incelikli bir anlat mla kaleme alan Karaka l n n ilk kitab Bu Yay nevi Roman Yar mas nda mansiyona de er g r len Ay Denizle Bulu unca de yay mland Ba ka Dillerin ark s da Varl k Yay nlar taraf ndan yay mland de Varl k Yay nlar n n Ya ar Nabi Nay r Gen lik d l ne de er g r len Karin Karaka l , te Gen lik Kitabevi yk Yar mas nda nc l k, Gen lik Kitabevi yk Yar mas nda birincilik kazandAnita Brookner den zel Bir G r ve P ter Esterh zy den Hrabal in Kitab romanlar n eviren yazar n yk ve makaleleri Sel Yay nlar n n Kad n yk lerinde stanbul, Kad n yk lerinde Avrupa ve Kad n yk lerinde Do u kitaplar ba ta olmak zere e itli antolojilerde yer ald iir kitab Benim G nl m G m Aras Yay nc l k da yeniden g zden ge irilen gen lik roman Ay Denizle Bulu unca ve ocuk kitab Gece G ne i de G n Kitaplar yay mlandKarin Karaka l n n G nay G ksu zdo an, F sun stel ve Ferhat Kentel le birlikte haz rlad T rkiye de Ermeniler Cemaat, Birey, Yurtta Bilgi niversitesi Yay nlar , adl bir de ara t rma kitab bulunmaktad r y llar aras nda T rk e Ermenice yay mlanan haftal k Agos gazetesinde edit r, k e yazar ve yaz i leri m d r olarak g rev alan Karin Karaka l , kapanana dek Radikal de k e yazarl yapt y l nda Agos a geri d nd ve vercinka isimli k esinde yazmaya ba ladKaraka l , ayn zamanda zel Getronagan Ermeni Lisesi nde Ermenice retmeni ve Yeditepe niversitesi eviribilim B l m nde retim g revlisi olarak al yor.10 thoughts on “Başka Dillerin Şarkısı

 1. Başak Çolular Başak Çolular says:

  Kitab n baz yerlerini ok benimsedim, baz yerlerinde yi de ne gerek vard dedim Bana h z n daha ince, nazenin, a r ya ka madan, kabak tad vermeden anlat lmal Yine de bir s r sat r i aretledim, en ok da u soruyu sevdim Ne kadar uzun olabilir iki elin mesafesi


 2. Öykü Coşkun Öykü Coşkun says:

  C mleleri, dokunduklar , hissettirdikleri B t n yle ok ama ok g zeldi 5 y ld z veriyorum ama emin olun imkanlar gere i Elimde olsa kitab n sayfa say s kadar y ld z , belki daha fazlas n vermek isterim.


 3. Seyma Sengul Seyma Sengul says:

  lk b l m n hi be enmedi im hatta b raksam m acaba diye d n rken, ne kaybederim ki deyip devam etti im bir kitapt.Hakl ym m, hi bir ey kaybetmedim aksine ok ey kazand m, ikinci k s m harikayd


 4. Arzu Güngör Arzu Güngör says:

  yk ler. her yk n n i inde birbirine k sac kta olsa temas eden karakterlerin ayr ayr hikayelerini okuyoruz bu kitapta.Ses,S z ve Sis in vapur yolculuk hikayelerini..Bekleyen in, Beklenen in, i eklenen in hikayesini..Mektup Yaz lan n ve Mektup Yazan n hikayesini Denizk z olsam sa lar m n a na seni takar, derinlikler boyu pe im s ra s r klerdim Birbirimize kavu tu umuz anda o aral k ayr l k de il hi ya anmam gibi olacak


 5. hayatinarkabahcesi hayatinarkabahcesi says:

  yk okumak kadar beni mutlu eden ok az ey var Kitab n zellikle son yk leri beni ok etkiledi D n p d n p i aretledi im yerleri okuyorum Yazarla da tan ma kitab m oldu Di er kitaplar na da mutlaka ans verece im yk okumay seviyorsan z mutlaka okumal s n z.


 6. Deniz Colakoğlu Deniz Colakoğlu says:

  yk ler i indeki baz c mleler karma a i indeki k gibi ayd nlat yor, so uk k g n s cak eve girmek gibi Mesela, nk bir g vercin y re ini dinleyecek insan bulmak zordu ok ok g zel bir c mle Ayr nt severlere nerilir efem


 7. Beyza Yenici Beyza Yenici says:

  3.5


 8. Senadirlik Senadirlik says:

  yiki geldin hayat ma, ho geldin Karin Karaka l


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 thoughts on “Başka Dillerin Şarkısı

 1. Başak Çolular Başak Çolular says:

  Kitab n baz yerlerini ok benimsedim, baz yerlerinde yi de ne gerek vard dedim Bana h z n daha ince, nazenin, a r ya ka madan, kabak tad vermeden anlat lmal Yine de bir s r sat r i aretledim, en ok da u soruyu sevdim Ne kadar uzun olabilir iki elin mesafesi

 2. Öykü Coşkun Öykü Coşkun says:

  C mleleri, dokunduklar , hissettirdikleri B t n yle ok ama ok g zeldi 5 y ld z veriyorum ama emin olun imkanlar gere i Elimde olsa kitab n sayfa say s kadar y ld z , belki daha fazlas n vermek isterim.

 3. Seyma Sengul Seyma Sengul says:

  lk b l m n hi be enmedi im hatta b raksam m acaba diye d n rken, ne kaybederim ki deyip devam etti im bir kitapt.Hakl ym m, hi bir ey kaybetmedim aksine ok ey kazand m, ikinci k s m harikayd

 4. Arzu Güngör Arzu Güngör says:

  yk ler. her yk n n i inde birbirine k sac kta olsa temas eden karakterlerin ayr ayr hikayelerini okuyoruz bu kitapta.Ses,S z ve Sis in vapur yolculuk hikayelerini..Bekleyen in, Beklenen in, i eklenen in hikayesini..Mektup Yaz lan n ve Mektup Yazan n hikayesini Denizk z olsam sa lar m n a na seni takar, derinlikler boyu pe im s ra s r klerdim Birbirimize kavu tu umuz anda o aral k ayr l k de il hi ya anmam gibi olacak

 5. hayatinarkabahcesi hayatinarkabahcesi says:

  yk okumak kadar beni mutlu eden ok az ey var Kitab n zellikle son yk leri beni ok etkiledi D n p d n p i aretledi im yerleri okuyorum Yazarla da tan ma kitab m oldu Di er kitaplar na da mutlaka ans verece im yk okumay seviyorsan z mutlaka okumal s n z.

 6. Deniz Colakoğlu Deniz Colakoğlu says:

  yk ler i indeki baz c mleler karma a i indeki k gibi ayd nlat yor, so uk k g n s cak eve girmek gibi Mesela, nk bir g vercin y re ini dinleyecek insan bulmak zordu ok ok g zel bir c mle Ayr nt severlere nerilir efem

 7. Beyza Yenici Beyza Yenici says:

  3.5

 8. Senadirlik Senadirlik says:

  yiki geldin hayat ma, ho geldin Karin Karaka l

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *