Beilisāde MOBI Þ Hardcover

Beilisāde MOBI Þ Hardcover


  • Hardcover
  • 430 pages
  • Beilisāde
  • Andris Grūtups
  • Latvian
  • 27 June 2014

10 thoughts on “Beilisāde

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Beilisāde❴PDF / Epub❵ ★ Beilisāde Author Andris Grūtups – Capitalsoftworks.co.uk Darbs turpina jau iesākto sēriju „Tiesāšanās kā māksla“ Šoreiz apcere veltīta vienai no 20 gs Krievijas tiesu procesu vēstures visjutīgākajām lietām1911 gada martā Kijevas nomalē Darbs turpina jau iesākto sēriju „Tiesāšanās kā māksla“ Šoreiz apcere veltīta vienai no gs Krievijas tiesu procesu vēstures visjutīgākajām lietām gada martā Kijevas nomalē — Lukjanovkā — atrada divpads­mit gadu vecā Sofijas Garīgās skolas audzēkņa Andreja Juščinska līķi Uz upura ķermeņa bija vairāk nekā četr­desmit septiņas durtas brūces Zēns bija zaudējis gandrīz divas trešdaļas asiņuSākotnēji Juščinska nāvē tika vainoti radinieki Taču upura bērēs parādījās skrej­lapas kas pus­audža slep­kavībā apsūdzēja ebrejusLīdztekus abām versijām aiz­domas krita arī uz grupu Kijevas zagļu Grāmata cenšas sekot visām no­zieguma versijām Tā risina sav­dabīgu „krievu un ebreju dialogu“ Dialogu kurā redzamu vietu ieņēma rasu naida un ebreju nīšanas motīvi.

10 thoughts on “Beilisāde

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *