Paperback ð Vládci času Kindle Þ

Paperback ð Vládci času Kindle Þ

Vládci času [Ebook] ➨ Vládci času By Lucie Lukačovičová – Capitalsoftworks.co.uk Japonsko v době válek rodů Taira a Minamoto Uprostřed chaosu a bezvládí má lidský život nepatrnou cenu Mezi intrikami a bojem o moc se proplétají příslušníci dvou prastarých rozvětven Japonsko v době válek rodů Taira a Minamoto Uprostřed chaosu a bezvládí má lidský život nepatrnou cenu Mezi intrikami a bojem o moc se proplétají příslušníci dvou prastarých rozvětvených rodin a kořeny jejich nepřátelství sahají mnohem dál než k pouhé touze po vládě a po sjednocení země Dva nesmiřitelné náhledy na svět a čas dva protivníci kteří se budou střetávat až do posledního dechu až do naprostého zničení Přesvědčeni o své pravdě volají k bohům oděným do světla i ke svým předkům bdícím v temnotě Přišel čas zvolit si strany.


About the Author: Lucie Lukačovičová

Narodila se v roce v Praze kde vystudovala antropologii a knihovnictví na FF UK Je patronkou soutěže O loutnu barda Marigolda a editorkou sborníků sestavovaných každoročně z hodnocených prací Rovněž už několik let vede kurzy tvůrčího psaní v rámci Dětské mensy Její povídky vycházejí v časopisech Pevnost Dech draka a Fantázia stejně tak v jednotlivých sbornících Klášter slasti Kostky.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *