[PDF / Epub] ☃ Konspirologija Author Alexander Dugin – Capitalsoftworks.co.uk

10 thoughts on “Konspirologija

  1. says:

    Jo devedesetih godina pro log stolje a Dugin je primijetio kako sna an porast zanimanja za konspirolo ke teme u iroj publici nije popra en gotovo nikakvim ozbiljnijim studijama tog dru tvenog fenomena, kako u tada njoj jeljcinovskoj Rusiji tako niti na Zapadu Za razliku od zapadne akademske zajednice koja teoreti are zavjere u p...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *