[Ebook] Satranç Ustası - Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu By Stefan Zweig – Capitalsoftworks.co.uk

Satranç Ustası - Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu Read Satran Ustas Bilinmeyen Bir Kad N N Mektubu Stefan Zweig Ls17.eu Stefan Zweig N Trajik Intihar Ndan Sonra Yay Nlanan Satran Ustas , Yazar N En Son Ve En Parlak Yap Tlar Ndan Biri Tahsin Y Cel In Evirisiyle Sundu Umuz Bu Uzun Yk , Bir Yolcu Gemisinde Tesad Fen Ya Anan M Thi Bir Rekabeti Hik Ye Ediyor Tahtan N Bir Taraf Nda, D Nya Satran Ampiyonu Kar S Nda Ise, Naziler Taraf Ndan Kapat Ld H Cresinde Ekmeklerden Yapt Ta Larla Kendine Kar Oynayarak Maharetini Geli Tirmi Bir Adam Var Bu Metaforik Sava Oyununu Hangisi Kazanacak Ya Ad Travman N Izini H L Ruhunda Ta Yan Entelekt El Mi, Yoksa Hitler I Temsil Etti I S Ylenen D Nya Satran Ampiyonu Mu Kitab N Ikinci Uzun Yk S Bilinmeyen Bir Kad N N Mektubu, Saplant L Bir A K , Gurur Ve Tutkuyla Mahvolan Bir Hayat Anlat Yor Zweig N Kalem Ustal Her Zamanki Gibi B Y Leyici Yordam Kitap, Avrupa N N 20 Y Zy Lda Yeti Tirdi I En B Y K Yazarlardan Stefan Zweig N En Nemli Yap Tlar Ndan Olu An Se Kiyi Okurlar Na K Van La Sunuyor Beh Et Necatigil, Tahsin Y Cel, Sal H Birsel, Hamdi Varo Lu, Ali Avni Ne , Deniz Bano Lu Gibi Usta Edebiyat Evirmenlerimizin Yaratt Dil Lezzetiyle Tan T M B Lteninden

10 thoughts on “Satranç Ustası - Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu

 1. says:

  D nyada hi bir ey insan ruhuna hi lik kadar bask kuramaz

 2. says:

  D ar ya o kadar acele f rlam t m ki, holde neredeyse u a n Johann la arp acakt m Johann rkerek hemen kenara ekildi, beni d ar ya b rakmak i in dairenin kap s n a t ve i te orac kta oradaki bir saniyede, duyuyor musun G zlerim ya larla dolu ona, ya lanm olan adama bakt mda, bak lar nda birdenbire bir k akt O tek bir saniyede, anl yor musun O tek bir saniyede ocuklu umdan beri beni g rmemi olan ya l adam, beni tan m t yaln zca sen, evet, yaln zca sen beni unuttun, yaln zca sen, beni asla tan mad n Bu kitap o kadar duygu y kl bir kitapki Bir adam n bir kad n n duygular n bu kadar iyi aktarabilece ini d nemezdim ama Zweig bunu da m kemmel ba arm Bu kitap...

 3. says:

  Ne kadar etkili, kisa ama insanda iz birakan iki guzel yk.

 4. says:

  S n rlar Denizle belirlenen, beyinle belirlenen ve a l kla belirlenen nsan n t m s n rlar yine kendi i indir Kafan zdaki kurgu somut bir ayg ta d n medi i s rece sorun her zaman ola and r Kazanma h rs n n kaybet...

 5. says:

  Ge ke fetti im bu yazara g n lden ba land m Derdini yal n ve k saca yle g zel anlatm kimuhte em

 6. says:

  Nazilerden ka abilen ama a ktan ka amayan Zweig K sa olmas na ra men s rekli acaba ne kacak tedirginli i yaratan bir kitapt A k, saplant , tutku zerine biraz da a a l k duygusu, kimlik g ndermeleriyle d eliydi lk sayfalardan i ine ekti desem yalan olmaz Bir kad n i in olduk a a r duygusal ge i ler vard , bunlar ok g zel yans tm Bende gizemini korumaya hala devam eden,...

 7. says:

  www.kitapezgisi.com lgin bir yazar, ilgin bir yk Yazar n intihar ndan nce yazd son kitab Satran Asl nda kitab n zetini, i erisindeki soluksuz okunan bir ka sayfa olu turuyor gibi geldi bana Eline bir ekilde bir satran kitab ge en Dr B satranc bu kitaptan renir ve bir s re sonra satran oyunu onun tak nt s haline gelir te bu tak nt y anlatt bir ka sayfal k k s mda neredeyse nefesimi tutarak ...

 8. says:

  tek tarafl a k anlatan, herkesin kendinden bir par a bulabilece i enfes bir kitap

 9. says:

  Bir erkek taraf ndan yaz lm en iyi kad n psikolojisi tahlilidir.Her sayfada bir h, her sayfada bir dram var Buram buram pi manl k kokan bir kitap.Mutlaka okunmal

 10. says:

  Nisa ay okuma listesinin ilk biten kitab oldu.Daha ncede dedi im gibi Zweig in kalemini, betimlemelerini, hikayelerini ok be eniyorum fakat Zweig kitaplar n n okumad klar m olmas na ra men s ralamas n yapsam,en son Satran kitab olurdu.Vasat bir kitap oldu unu s yleyemem fakat ben pek sevemedim,baz k s mlar n hayal edemedim ve kopukluklar ya ad m Belki tekrar okusam daha ok sevebilirim fakat ilk okumada ki d ncelerim bunlar.Konusu Buenos Aires e giden bir yolcu gemisinde kar la an ki iyi anlat yor Tabiki de ortak y nleri Satran lk karakterimiz Mirko Czentovic Satran ampiyonu kinci karakter anlat c nc karakter ise Dr.B uzun zamand r satran tan uzak kalm.Ben en ok sevdi im, a rd m ve hayran kalarak okudu um Dr.B oldu En ok onu sevdim.Son sayfalarda her ne kadar sevmi olsam da, ilk ba larda y...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *