Erkeklik Ofsayta Düşünce: Futbol, Eşcinsellik ve Halil

Erkeklik Ofsayta Düşünce: Futbol, Eşcinsellik ve Halil

Erkeklik Ofsayta Düşünce: Futbol, Eşcinsellik ve Halil İbrahim Dinçdağ'ın Hikâyesi ❴Ebook❵ ➨ Erkeklik Ofsayta Düşünce: Futbol, Eşcinsellik ve Halil İbrahim Dinçdağ'ın Hikâyesi Author Burcu Karakaş – Capitalsoftworks.co.uk lk hakemlik y llar mda ok agresiftim Aileme k f r edildi ini duyunca trib ne d n p cevap veriyordum Hakemi aslana, sahay kafese, seyircileri de kediye benzetiyorum Kediler ma boyunca aslana kafa tutuy lk hakemlik y llar mda Düşünce: Futbol, PDF/EPUB ✓ ok agresiftim Aileme k f r edildi ini duyunca trib ne d n p cevap veriyordum Hakemi aslana, sahay kafese, seyircileri de kediye benzetiyorum Kediler ma boyunca aslana kafa tutuyor Ama ma bitince aslan kafesten k yor, seyirci hi bir yerde yok Olgunla t k a hi umursamamaya ba lad m Bana ibne demeleri beni sadece g ld r r Ben Erkeklik Ofsayta PDF/EPUB or e cinselim, ibne de il Seyircinin de ibnelikten anlad zaten entrika evirmek Halil brahim Din da , T rkiyede futbol ortam nda e cinsel kimli iyle var olma m cadelesi veren ilk ki i E cinsel kimli inden t r hakemli i s rd rmesi engellenen Din da , Burcu Karaka n kendisiyle yapt uzun s yle ide, futbolun erkek ortam ndaki maceras n anlat yor Sadece Ofsayta Düşünce: Futbol, Kindle Ø futbol d nyas nda de il, Trabzonda, muhafazak r bir evrede, cemaat yurtlar nda ve bir inanan olarak varolma u ra var bu maceran n i inde Ve tabii ikiy zl bir d lama prati i varE cinsellerin T rkiyedeki tan nma m cadelesini ve futbolun da bu m cadelenin bir alan haline gelmesini, Bawer ak r n kitaptaki yaz s ndan izliyoruz Bawer ak r, znel deneyimiyle nesnel durumu harmanlayarak anlat yor bu m cadeleyi Yaln z LGBT hareketi i indekilerin de il, ayn zamanda herkesin zellikle de homofoblar n okumas n iddetle neririm Yasemin nceo lu.


10 thoughts on “Erkeklik Ofsayta Düşünce: Futbol, Eşcinsellik ve Halil İbrahim Dinçdağ'ın Hikâyesi

 1. Pınar Kaya Pınar Kaya says:

  enmezsem ay kesin encem birka ey yazmak isterim sonra Anl k kararla ald m nadir kitaplardan biriydi ve ald ma ok memnun oldum Daha fazla insan n okumas n da ok isterim imdilik bu kadar yazay m.


 2. Eyüp Tayşir Eyüp Tayşir says:

  ok k r bug n de memlekette bir vatanda a yeterince T rk ya da yeterince erkek olamad i in ektirilen s k nt lar okuyup insanl m zdan da futboldan da futbol end strisinden de utand k Y l oldu 2020 h l insanlar n cinsel y nelimini do du u ile, b lgeye, yapt mesle e tehdit g renler, kendini bunlarla a a lanm hissedenler var Kitap sadece homofobinin ne kadar yayg n ve ne kadar aptalca oldu unu anlamam z sa lam yor, ayn zamanda futbol end strisinin kapsad t m payda lar yla ne ok k r bug n de memlekette bir vatanda a yeterince T rk ya da yeterince erkek olamad i in ektirilen s k nt lar okuyup insanl m zdan da futboldan da futbol end strisinden de utand k Y l oldu 2020 h l insanlar n cinsel y nelimini do du u ile, b lgeye, yapt mesle e tehdit g renler, kendini bunlarla a a lanm hissedenler var Kitap sadece homofobinin ne kadar yayg n ve ne kadar aptalca oldu unu anlamam z sa lam yor, ayn zamanda futbol end strisinin kapsad t m payda lar yla ne kadar koku mu oldu unu da a k a g steriyor Halil Hoca n n en b y k ans da ailesi olmu bu s re te Ne mutlu ona ki b yle anlay l bir aileye sahip


 3. Hakan İlker Hakan İlker says:

  zellikle Bawer ak r n yaz s ok ho uma gitti, baya be endim Burcu Karaka ise harika sorular sormu , m thi bir s yle i ortaya km Din da n hikayesine ok yak ndan tan kl k ediyoruz ve asl nda bir gecede de i en bir hayat g r yoruz Dahas ya ad ayr mc l k ak l almaz bir ey, anlams z Etkileyici bir kitapt.


 4. Beste Bal Beste Bal says:

  Futbol merakl lar mutlaka okusun R portaj sorular pek yerinde ama Bawer in nereye ba layaca n nce bir kestiremedi iniz ama sonra pek b t nl kl oldu u hissini yaratan yaz s ile iyi bir dert anlatma derlemesi olmu.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 thoughts on “Erkeklik Ofsayta Düşünce: Futbol, Eşcinsellik ve Halil İbrahim Dinçdağ'ın Hikâyesi

 1. Pınar Kaya Pınar Kaya says:

  enmezsem ay kesin encem birka ey yazmak isterim sonra Anl k kararla ald m nadir kitaplardan biriydi ve ald ma ok memnun oldum Daha fazla insan n okumas n da ok isterim imdilik bu kadar yazay m.

 2. Eyüp Tayşir Eyüp Tayşir says:

  ok k r bug n de memlekette bir vatanda a yeterince T rk ya da yeterince erkek olamad i in ektirilen s k nt lar okuyup insanl m zdan da futboldan da futbol end strisinden de utand k Y l oldu 2020 h l insanlar n cinsel y nelimini do du u ile, b lgeye, yapt mesle e tehdit g renler, kendini bunlarla a a lanm hissedenler var Kitap sadece homofobinin ne kadar yayg n ve ne kadar aptalca oldu unu anlamam z sa lam yor, ayn zamanda futbol end strisinin kapsad t m payda lar yla ne ok k r bug n de memlekette bir vatanda a yeterince T rk ya da yeterince erkek olamad i in ektirilen s k nt lar okuyup insanl m zdan da futboldan da futbol end strisinden de utand k Y l oldu 2020 h l insanlar n cinsel y nelimini do du u ile, b lgeye, yapt mesle e tehdit g renler, kendini bunlarla a a lanm hissedenler var Kitap sadece homofobinin ne kadar yayg n ve ne kadar aptalca oldu unu anlamam z sa lam yor, ayn zamanda futbol end strisinin kapsad t m payda lar yla ne kadar koku mu oldu unu da a k a g steriyor Halil Hoca n n en b y k ans da ailesi olmu bu s re te Ne mutlu ona ki b yle anlay l bir aileye sahip

 3. Hakan İlker Hakan İlker says:

  zellikle Bawer ak r n yaz s ok ho uma gitti, baya be endim Burcu Karaka ise harika sorular sormu , m thi bir s yle i ortaya km Din da n hikayesine ok yak ndan tan kl k ediyoruz ve asl nda bir gecede de i en bir hayat g r yoruz Dahas ya ad ayr mc l k ak l almaz bir ey, anlams z Etkileyici bir kitapt.

 4. Beste Bal Beste Bal says:

  Futbol merakl lar mutlaka okusun R portaj sorular pek yerinde ama Bawer in nereye ba layaca n nce bir kestiremedi iniz ama sonra pek b t nl kl oldu u hissini yaratan yaz s ile iyi bir dert anlatma derlemesi olmu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *