مردی آن ور خیابان، زیر درخت PDF/EPUB

مردی آن ور خیابان، زیر درخت PDF/EPUB10 thoughts on “مردی آن ور خیابان، زیر درخت

  1. ArEzO.... Es ArEzO.... Es says:

    طبل طبل بارانی ذاکر حسن در زمينه ی آوای زعفرانی گيتار مک لوگينِِ، حضور خاطره اشباع شده است. من نشسته ام كنار پنجره خانه تنهايی در كمند سكوت گور آسای صد و هشت پنجره ی خاموش روشن. هوا، زمين و درختان تشنه ی نميدنند


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

مردی آن ور خیابان، زیر درخت ✤ [Download] ➼ مردی آن ور خیابان، زیر درخت By بهرام مرادی ➶ – Capitalsoftworks.co.uk مردی آن ور خیابان، زیر درخت مجموعه‌ی داستان پر کشش و جذاب از زبان نویسنده‌ی مهاجر بهرام مرادی است که دنیا را مردی آن ور خیابان، زیر درخت مجموعه‌یداستان ور خیابان، PDF/EPUB ¿ پر کشش و جذاب از زبان نویسنده‌ی مهاجر بهرام مرادی است که دنیا را جور دیگری می‌بیند، پر از تضادهایی که خواننده را جذب کتاب می‌کند کتاب بسیار نوآورانه مردی آن eBook ↠ نوشته شده اما این نوآوری چیزی از روانی و شیرینی داستان کم نکرده است جنبه‌ی مهم دیگر، تنوع مضامین است که باعث می‌شود خواننده خسته نشود، و ضمنا با جنبه‌های مختلف زندگی و درگیری‌های نویسنده علی‌الخصوص زندگی آن ور خیابان، ePUB ✓ در مهاجرت آشنا شود.

10 thoughts on “مردی آن ور خیابان، زیر درخت

  1. ArEzO.... Es ArEzO.... Es says:

    طبل طبل بارانی ذاکر حسن در زمينه ی آوای زعفرانی گيتار مک لوگينِِ، حضور خاطره اشباع شده است. من نشسته ام كنار پنجره خانه تنهايی در كمند سكوت گور آسای صد و هشت پنجره ی خاموش روشن. هوا، زمين و درختان تشنه ی نميدنند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *