קיץ בדרך הנביאים PDF/EPUB Ý קיץ

קיץ בדרך הנביאים PDF/EPUB Ý קיץ

קיץ בדרך הנביאים ❰PDF / Epub❯ ☆ קיץ בדרך הנביאים Author David Shahar – Capitalsoftworks.co.uk Лето на улице Пророков первый роман лирической эпопеи Давида Шахара Чертог разбитых сосудов главным героем Лето на улице Пророков первый роман лирической эпопеи Давида Шахара Чертог разбитых сосудов главным героем которой является Иерусалим Трудно найти в израильской литературе книги столь же неразрывно связанные с душой и живой плотью этого уникального города как книги Шахара удостоенного за них не только израильских литературных премий קיץ בדרך Epub / но и премий Медичи и Командора Французского Ордена Искусств высших наград Франции присуждаемых за произведения иностранной литературы За реалистическим повествованием внимательному читателю открываются иные планы и тайные смыслы коренящиеся в каббалистической традиции в мистико символическом видении мира Таким сложным пространственно временным конгломератом в действительности и является Иерусалим одновременно реально осязаемый и неуловимо призрачный город не поддающийся обобщениям и не подчиняющийся общим законам.


1 thoughts on “קיץ בדרך הנביאים

  1. Barak Barak says:

    סגנון שעיע קולח ונטול ביטבוטים המותיר ערגונות לעוד שכמותו


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 thoughts on “קיץ בדרך הנביאים

  1. Barak Barak says:

    סגנון שעיע קולח ונטול ביטבוטים המותיר ערגונות לעוד שכמותו

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *