[Reading] ➳ Dievs IR Tepat ➻ Juris Rubenis – Capitalsoftworks.co.uk

Dievs IR Tepat Read Dievs IR Tepat Author Juris Rubenis Freeboooks.com Gr Mata V L Tos B T Pirm S Iepaz An S Starpnieks Cilv Kiem, Kas Grib Tu Vienk R I Uzzin T Par Dievu, Par Attiec B M Ar Vi U, Par Kristiet Bas Pamatjaut Jumiem Kristiet B Pa Reiz Past V Da Das Konfesijas, Ta U Kristus Ir Viens Ir Svar Gi Paraudz Ties P Ri Konfesiju Robe M Uz Kristus V Sts B T Bu.

10 thoughts on “Dievs IR Tepat

  1. says:

    A simple intro into Christianity and what it means to practice your belief in God and Jesus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *