اسطوره‌ی زندگیِ زردشت Kindle ¿

اسطوره‌ی زندگیِ زردشت Kindle ¿

اسطوره‌ی زندگیِ زردشت ❅ اسطوره‌ی زندگیِ زردشت kindle Epub ❥ Author ژاله آموزگار – Capitalsoftworks.co.uk Popular ePub, اسطوره‌ی زندگیِ زردشت by ژاله آموزگار This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take inspiration from th Popular ePub, اسطوره‌ی زندگیِ زردشت by ژاله آموزگار This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take inspiration from the contents of the book اسطوره‌ی زندگیِ زردشت, essay by ژاله آموزگار Is now on our website and you can download it by register what are you waiting for? Please read and make a refission for you.


10 thoughts on “اسطوره‌ی زندگیِ زردشت

 1. Behzad Sadeghi Behzad Sadeghi says:

  کتاب تلاش کرده با جمع آوری هر مطلبی که در مورد زندگی زردشت در منابع کهن بوده، یه جور زندگی نامۀ اساطیری از او به دست بده.
  ابتدا در بخشی به نام شخصیت تاریخی زردشت اطلاعاتی در مورد زمان و مکان تقریبی تولد زردشت و طرز زندگی او و در نهایت قتل او به ما میده؛ این بخش تلاش میکنه اطلاعات دقیق و مستند و منطبق با واقعیت بده. به طریق علمی (یعنی با مشخص کردن روش شناسی) تئوری های مختلف مربوط به زمان و مکان تولد زردشت رو بر می رسه و به پیش میره.
  در بخش بعد چکیده ای از زندگانی اساطیری زردشت ارائه میشه، که یعنی دیگه با فَکت سر و کار نداریم و میریم سراغ اینکه کتاب ها چه اسطوره ها و قصه هایی حول و حوش زندگی زردشت ساختن.
  مطالبی که به طور خلاصه و نقل شده در بخش پیشین اومده، در ادامۀ کتاب از منابع اصلی نقل میشه. متن ها در شش بخش دسته بندی شده ن: دینکرد، گزیده های زادسپرم، روایات پهلوی، وجرکرد دینی، زراتشت نامه و ملل و نحل.
  کتاب کوچک و خواندنی و جالبیه در کل.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 thoughts on “اسطوره‌ی زندگیِ زردشت

 1. Behzad Sadeghi Behzad Sadeghi says:

  کتاب تلاش کرده با جمع آوری هر مطلبی که در مورد زندگی زردشت در منابع کهن بوده، یه جور زندگی نامۀ اساطیری از او به دست بده.
  ابتدا در بخشی به نام شخصیت تاریخی زردشت اطلاعاتی در مورد زمان و مکان تقریبی تولد زردشت و طرز زندگی او و در نهایت قتل او به ما میده؛ این بخش تلاش میکنه اطلاعات دقیق و مستند و منطبق با واقعیت بده. به طریق علمی (یعنی با مشخص کردن روش شناسی) تئوری های مختلف مربوط به زمان و مکان تولد زردشت رو بر می رسه و به پیش میره.
  در بخش بعد چکیده ای از زندگانی اساطیری زردشت ارائه میشه، که یعنی دیگه با فَکت سر و کار نداریم و میریم سراغ اینکه کتاب ها چه اسطوره ها و قصه هایی حول و حوش زندگی زردشت ساختن.
  مطالبی که به طور خلاصه و نقل شده در بخش پیشین اومده، در ادامۀ کتاب از منابع اصلی نقل میشه. متن ها در شش بخش دسته بندی شده ن: دینکرد، گزیده های زادسپرم، روایات پهلوی، وجرکرد دینی، زراتشت نامه و ملل و نحل.
  کتاب کوچک و خواندنی و جالبیه در کل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *