ناصرالدّین، شاه عکاس PDF/EPUB ´

ناصرالدّین، شاه عکاس PDF/EPUB ´


 • Paperback
 • 301 pages
 • ناصرالدّین، شاه عکاس
 • محمدرضا طهماسب‌پور
 • Persian
 • 23 November 2015
 • 9789646082165

2 thoughts on “ناصرالدّین، شاه عکاس

 1. Bahman Bahman Bahman Bahman says:

  در شرح کتاب می خوانیم « تاریخ عکاسی در ایران، تقریباً پیشینه ای همپای ظهور این پدیده در جهان دارد سیر پیدایی و تحول این پدیده در ایران که با حمایت خاص شخص ناصرالدین شاه همراه بوده است، موجب رشد و ترقی و توسعه این فن و هنر در سال های آغازین خود در ایران شده است و این موضوع آنجا بیشتر رخ می نمایاند که برخی از کاربردهای عکاسی همزمان و یا در برخی موارد پیشروتر از سایر نقاط جهان در ایران نمود پیدا کرده است» در این کتاب که بصورت مصور چاپ شده، تاریخ عکاسی در ایران و گوشه های ناشناخته آن به تصویر کشیده شده است عنوان های بعضی از مقالات این مجموعه عبارتنداز «ناصرالدین، شاه عکاس»، «گزارش های تصویری در دوران پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار»، «نگاهی گذرا به پیشینه کاربرد عکاسی در کاوش های باستان شناسی در ایران»، «فنون عرضه و نمایش عکس در دوران قاجار»، «چند کتاب و نوشته ی ناشناخته در تاریخ عکاسی ایران»، ««واژه گزینی برای کلمات و اصطلاحات فنی عکاسی از آغاز سال 1260 قمری 1844 میلادی در ایران» و «رویکرد ادبی در کتاب های دستنوشته مربوط به عکاسی در دوران قاجار» در بخش پایانی نیز خلاصه ای از مقالات به زبان انگلیسی ترجمه شده است


 2. Claris Sarkissian Claris Sarkissian says:

  همیشه ناصرالدین شاه را به عنوان شاهی علاقمند به عکاسی می شناختم اما با خواندن این کتاب برایم روشن شد که دقیقا همزمان با اختراع عکاسی در اروپا، ناصرالدین شاه با علاقه ای که به عکاسی داشت باعث شد تا عکاسی در ایران رواج پیدا کند و زمینه های آموزش آن را به خوبی فراهم کرد در اوایل اختراع عکاسی برای چاپ عکس نیازمند تجهیزاتی بوده و کار آسان نبود با این وجود این تجهیزات همواره در ایران فراهم می شده است نکته جالب دیگر این که در آن زمان عده ای برای عکس برداری از اماکن و شهرها گمارده شدند که از آن زمان عکس های مفیدی باقی مانده است آن چه برایم بسیار جالب بود این که در زمان قاجار حدود 23 کتاب در مورد عکاسی ترجمه، تالیف و چاپ شده است با مقایسه این رقم با تعداد کتب حاوی اطلاعات بروز که امروزه در رابطه با عکاسی چاپ می شود می توان به اهمیتی که در آن زمان به عکاسی داه می شد، پی برد


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ناصرالدّین، شاه عکاس[PDF] ✪ ناصرالدّین، شاه عکاس Author محمدرضا طهماسب‌پور – Capitalsoftworks.co.uk پیرامون تاریخ عکاسی ایرانNaser od din The photographer King پیرامون تاریخ عکاسی ایرانNaser od din The photographer King.

2 thoughts on “ناصرالدّین، شاه عکاس

 1. Bahman Bahman Bahman Bahman says:

  در شرح کتاب می خوانیم « تاریخ عکاسی در ایران، تقریباً پیشینه ای همپای ظهور این پدیده در جهان دارد سیر پیدایی و تحول این پدیده در ایران که با حمایت خاص شخص ناصرالدین شاه همراه بوده است، موجب رشد و ترقی و توسعه این فن و هنر در سال های آغازین خود در ایران شده است و این موضوع آنجا بیشتر رخ می نمایاند که برخی از کاربردهای عکاسی همزمان و یا در برخی موارد پیشروتر از سایر نقاط جهان در ایران نمود پیدا کرده است» در این کتاب که بصورت مصور چاپ شده، تاریخ عکاسی در ایران و گوشه های ناشناخته آن به تصویر کشیده شده است عنوان های بعضی از مقالات این مجموعه عبارتنداز «ناصرالدین، شاه عکاس»، «گزارش های تصویری در دوران پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار»، «نگاهی گذرا به پیشینه کاربرد عکاسی در کاوش های باستان شناسی در ایران»، «فنون عرضه و نمایش عکس در دوران قاجار»، «چند کتاب و نوشته ی ناشناخته در تاریخ عکاسی ایران»، ««واژه گزینی برای کلمات و اصطلاحات فنی عکاسی از آغاز سال 1260 قمری 1844 میلادی در ایران» و «رویکرد ادبی در کتاب های دستنوشته مربوط به عکاسی در دوران قاجار» در بخش پایانی نیز خلاصه ای از مقالات به زبان انگلیسی ترجمه شده است

 2. Claris Sarkissian Claris Sarkissian says:

  همیشه ناصرالدین شاه را به عنوان شاهی علاقمند به عکاسی می شناختم اما با خواندن این کتاب برایم روشن شد که دقیقا همزمان با اختراع عکاسی در اروپا، ناصرالدین شاه با علاقه ای که به عکاسی داشت باعث شد تا عکاسی در ایران رواج پیدا کند و زمینه های آموزش آن را به خوبی فراهم کرد در اوایل اختراع عکاسی برای چاپ عکس نیازمند تجهیزاتی بوده و کار آسان نبود با این وجود این تجهیزات همواره در ایران فراهم می شده است نکته جالب دیگر این که در آن زمان عده ای برای عکس برداری از اماکن و شهرها گمارده شدند که از آن زمان عکس های مفیدی باقی مانده است آن چه برایم بسیار جالب بود این که در زمان قاجار حدود 23 کتاب در مورد عکاسی ترجمه، تالیف و چاپ شده است با مقایسه این رقم با تعداد کتب حاوی اطلاعات بروز که امروزه در رابطه با عکاسی چاپ می شود می توان به اهمیتی که در آن زمان به عکاسی داه می شد، پی برد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *